top of page

,,Keď nevládzeš, pridaj!" Slavomír Ondejka

FOLKLÓRNY SÚBOR ŠAĽAN

Folklórny súbor Šaľan vznikol v roku 2015 a pracuje pod MsKS Šaľa pri meste Šaľa. Nadviazal na bohatú históriu niekdajšieho Folklórneho súboru Chemik, ktorý v Šali pôsobil od roku 1972. FS Šaľan za svoju existenciu vystúpil na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach doma ale aj v zahraničí: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Choreografiu programu zostavuje choreograf a pedagóg ľudového tanca Mgr. art., Ing. Slavomír Ondejka. Vedúcou súboru je Ing. Zuzana Nagyová a trénermi sú Ing. Lukáš Visokai a pre DFS Šaľanček Viktória Šebíková dis. art..

V súčasnej dobe v súbore aktívne pôsobí 20 členov. Prioritou súboru je oživenie a uchovanie ľudových tancov, piesní, zvykov a obyčajov zo Šale a Matúšovej zemi ako aj z rôznych regiónov Slovenska.

VÝSKUM ŠALIANSKEHO REGIÓNU

V rokoch 2015-2017 prebehol rozsiahly výskum Šalianskeho tradičného ľudového odevu, tancov, piesní, zvykov a obyčajov, na ktorom sa podieľalo veľa obetavých ľudí a organizácií. Vďaka ich snahe, podpore a úsilí sa nám podarilo toto naše kultúrne bohatstvo zo Šale a jeho okolia znova oživiť. Dovoľte, aby sme im touto cestou poďakovali:

 • Vlastivednému múzeu Galanta a riaditeľke múzea pani Danterovej, ktorá nám poskytla dochované ľudové odevy zo Šale a jeho jednotlivé špecifické časti.

 • Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied a pani Andrei Kalivodovej, ktorá nám poskytla štúdiu od Antona Lifku – Šaľanský kroj.

 • Štátnemu archívu Renesančného kaštieľa Šaľa a vedúcej archívu pani Veronike Novákovej s kolektívom za poskytnuté materiály šalianskeho ľudového spisovateľa Jozefa Miškovicsa Selleyia.

 • Domu ľudového bývania Šaľa a Veronike Résovej za poskytnutú pomoc a spoluprácu pri rekonštrukcií Šalianskeho kroja.

 • a neposlednom rade musíme poďakovať autorom kníh o Šali, z ktorých sme čerpali informácie a fotodokumentačný materiál: Pavel Macháček – Šaľa v dejinách, Karol Šmida – Šaľa-kapitoly z histórie mesta, Šaľa - vydané pri príležitosti osláv 980.výročia Šale

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ŠAĽANČEK

V DFS Šaľanček sú deti od 8 do 14 rokov z mesta Šaľa v počte 20 tanečníkov. Súbor pracuje pod vedením tanečníkov z FS Šaľan Mgr. Martina Sýkorová a Ing. Lukáš Visokai. Cieľom folkloristov je uchovávať a zobrazovať tradičné ľudové detské hry, tance, piesne a zvyky zo Šale a jeho okolia. Malí interpreti tieto ľudové tradície prezentujú spolu s FS Šaľan v programe pod názvom Šalianske obyčaje a na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Rodičia detí aktívne spolupracujú pri vystúpeniach a skúškach súboru, čím výrazne pomáhajú a podporujú svoje deti.

ÚSPECHY

 • Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

 • Zlaté pásmo v krajskom kole súťaži choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

 • My sme a tu sme - Galaprogram 2022

 • Šaľianske obyčaje

 • Rok so šalským gazdom

 • Tvorivý čin roka 2015, 2017, 2019 - mesto Šaľa

 • Šaffova ostroha 2019 - Aurel Keszely a Katarína Valová

 • Zem spieva III. - Aurel Keszely

Partneri a Sponzori 

​Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

sala_erb.png
FPU_logo1_modre.jpg
MsKS Šaľa.jpg
Nadacia_ZSE_CMYK.jpg
Raiffeisen_Bank.svg.png
COOP_Jednota_nadácia.JPG
bottom of page