1/7

,,Keď nevládzeš, pridaj!" Slavomír Ondejka

FOLKLÓRNY SÚBOR ŠAĽAN

Folklórny súbor Šaľan vznikol v roku 2015 a pracuje pod MsKS Šaľa pri meste Šaľa. Nadviazal na bohatú históriu niekdajšieho Folklórneho súboru Chemik, ktorý v Šali pôsobil od roku 1972. FS Šaľan za svoju existenciu vystúpil na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach doma ale aj v zahraničí: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Choreografiu programu zostavuje choreograf a pedagóg ľudového tanca Slavomír Ondejka. Vedúcimi súboru sú Roman Hatala a František Botka a trénermi Roman Guriš, Aurel Keszely a Martina Sýkorová. 

V súčasnej dobe v súbore aktívne pôsobí 30 členov. Prioritou súboru je oživenie a uchovanie ľudových tancov, piesní, zvykov a obyčajov zo Šale a Matúšovej zemi ako aj z rôznych regiónov Slovenska.

VÝSKUM ŠALIANSKEHO REGIÓNU

V rokoch 2015-2017 prebehol rozsiahly výskum Šalianskeho tradičného ľudového odevu, tancov, piesní, zvykov a obyčajov, na ktorom sa podieľalo veľa obetavých ľudí a organizácií. Vďaka ich snahe, podpore a úsilí sa nám podarilo toto naše kultúrne bohatstvo zo Šale a jeho okolia znova oživiť. Dovoľte, aby sme im touto cestou poďakovali:

 • Vlastivednému múzeu Galanta a riaditeľke múzea pani Danterovej, ktorá nám poskytla dochované ľudové odevy zo Šale a jeho jednotlivé špecifické časti.

 • Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied a pani Andrei Kalivodovej, ktorá nám poskytla štúdiu od Antona Lifku – Šaľanský kroj.

 • Štátnemu archívu Renesančného kaštieľa Šaľa a vedúcej archívu pani Veronike Novákovej s kolektívom za poskytnuté materiály šalianskeho ľudového spisovateľa Jozefa Miškovicsa Selleyia.

 • Domu ľudového bývania Šaľa a Veronike Résovej za poskytnutú pomoc a spoluprácu pri rekonštrukcií Šalianskeho kroja.

 • a neposlednom rade musíme poďakovať autorom kníh o Šali, z ktorých sme čerpali informácie a fotodokumentačný materiál: Pavel Macháček – Šaľa v dejinách, Karol Šmida – Šaľa-kapitoly z histórie mesta, Šaľa - vydané pri príležitosti osláv 980.výročia Šale

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ŠAĽANČEK

V DFS Šaľanček sú deti od 6 do 13 rokov z mesta Šaľa v počte 30 tanečníkov. Súbor pracuje pod vedením tanečníkov z FS Šaľan Mgr. Martina Sýkorová a Aurel Keszely. Cieľom folkloristov je uchovávať a zobrazovať tradičné ľudové detské hry, tance, piesne a zvyky zo Šale a jeho okolia. Malí interpreti tieto ľudové tradície prezentujú spolu s FS Šaľan v programe pod názvom Šalianske obyčaje a na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Rodičia detí aktívne spolupracujú pri vystúpeniach a skúškach súboru, čím výrazne pomáhajú a podporujú svoje deti.

ÚSPECHY

 • Šaľianske obyčaje

 • Rok so šalským gazdom

 • Tvorivý čin roka 2015, 2017, 2019 - mesto Šaľa

 • Šaffova ostroha 2019 - Aurel Keszely a Katarína Valová

 • Zem spieva III. - Aurel Keszely

Partneri a Sponzori 

​Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

© 2020 Folklórny súbor Šaľan

 • Šedý Facebook Icon
 • Šedý Instagram Icon
 • Šedý YouTube Icon
 • message-outline-32
 • phone-2-32